pile of cardboard boxes

ŻYWNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim informuje, że rozpoczyna się edycja Programu pod nazwą Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Program skierowany jest do osób najbardziej potrzebujących podstawowej pomocy żywnościowej.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia przynajmniej jedna z przesłanek, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901 ze zm.) oraz dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ww. ustawy, tj.:

– dla osoby samotnej 1 823,60 zł
– dla osoby w rodzinie 1 420,00 zł

Wnioski przyjmujemy do 31.01.2024 r.

Udostępnij

Podobne wpisy