KIEROWNIK

Justyna Rysik
tel. 89 767 32 74 wew.  10
adres email kierownik@gopslidzbarkwarm.pl

Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach : poniedziałek, środa, piątek  w godzinach 1000-14 00

GŁ.KISIĘGOWA

Anna Stelmach
tel. 89 767 32 74 wew.  14
adres email: ksiegowosc@gopslidzbarkwarm.pl