Wizyta Pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw seniorów oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Dnia 8 lutego 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński odbyło się ważne spotkanie, podczas którego gościł Pan Piotr Baczewski, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw seniorów oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Pan Piotr Baczewski, nowo powołany na stanowisko Pełnomocnika Wojewody, został uhonorowany przez Wojewodę za swoje zaangażowanie oraz wieloletnią pracę na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych. Jego ogromna wiedza i doświadczenie w tych obszarach zostały docenione.

Głównym tematem spotkania było omówienie koncepcji utworzenia Dziennego Domu Seniora w byłej szkole w Kłębowie. Gmina Lidzbark Warmiński pozyskała dofinansowanie na ten cel w wysokości około 5 milionów złotych. Pomysł ten jest odpowiedzią na potrzeby społeczności seniorów oraz stanowi inwestycję w ich jakość życia i wsparcie.

Udostępnij

Podobne wpisy