Szkolenie członków ZI i GDP

Dnia 12 października 2024 roku członkowie nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu problematyki przemocy domowej w świetle obowiązujących przepisów prawa. Szkolenie było elementem Projektu „Klucz do mocy bez przemocy” na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Udostępnij

Podobne wpisy