a stethoscope sitting on top of a pile of books

Rzecznik praw pacjenta

Do Rzecznika Praw Pacjenta może zgłosić się każda osoba, która uważa, że doszło do naruszenia jej praw jako pacjenta i potrzebuje pomocy w ich dochodzeniu. W takiej sytuacji można złożyć do Rzecznika wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i opisać swoją sytuację. Wniosek jest zwolniony z opłat. Z wnioskiem może wystąpić nie tylko osoba pokrzywdzona, ale każda osoba, która posiada informacje o możliwym naruszeniu praw np. członek rodziny, krewny, znajomy, opiekun prawny, faktyczny, czy też instytucja.

Każdy pacjent potrzebujący pomocy lub porady może bezpłatnie:

  • zadzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 (prefiks 2) – czynnej od pn. do pt. w godz. 8:00–18:00;
  • wysłać zawiadomienie e-mail na adres kancelaria@rpp.gov.pl ;
  • skontaktować się poprzez czat, dostępny jest na stronie internetowej www.gov.pl/rpp ;
  • umówić się na osobiste spotkanie z pracownikiem w siedzibie biura.

Rzecznik interweniuje bezpośrednio w placówkach medycznych. Może uczestniczyć w postępowaniach cywilnych, które dotyczą naruszenia praw pacjenta oraz błędów medycznych. Pełna obsługa prawna pacjentów jest oferowana nieodpłatne i finansowana ze środków publicznych.

Udostępnij

Podobne wpisy