Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. zadaniem pracownika socjalnego jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb
i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem pracy socjalnej jest pomaganie osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Rejon 1

Agnieszka Kawiak
tel. 89 767 32 74 w. 11

Miejscowości Babiak, Bugi, Jagoty, Drwęca, Runowo, Redy, Redy Osada


Rejon 2

Aneta Dąbrowska
tel. 89 767 32 74 w. 17

Bobrownik, Budniki, Długołęka, Kierz, Knipy, Kotowo, Kraszewo, Morawa, Miłogórze, Sarnowo, Workiejmy

Rejon 3

Sylwia Piotrowicz
tel. 89 767 32 74 w. 12

Blanki, Łaniewo, Łaniewo Leśnictwo, Kłębowo, Kochanówka, Markajmy, Marków, RogóżRejon 4

Agnieszka Wojtel
tel. 89 767 32 74 w. 17

Chełm, Ignalin, Jarandowo, Koniewo, Koniewo-Osada, Lauda, Łabno, Pilnik, Pomorowo, Nowa Wieś Wielka, Stryjkowo, Widryki, Wielochowo, Żytowo