Justyna Rysik
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

tel. 897673274 w.10
adres e-mail: kierownik@gopslidzbarkwarm.pl
Anna Stelmach
Główna Księgowa

tel. 8976732 74 w.14
adres e-mail: ksiegowosc@gopslidzbarkwarm.pl
Magdalena Koniuszewska
Kadry/Płace

tel. 8976732 74 w.13
adres e-mail: kadry@gopslidzbarkwarm.pl
Sylwia Piotrowicz
Główny Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 8976732 74 w.12
główny adres e-mail: ps@gopslidzbarkwarm.pl
Agnieszka Wojtel
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator
tel. 8976732 74 w.17
Agnieszka Kawiak
Starszy Pracownik Socjalny
tel. 8976732 74 w.11
Aneta Dąbrowska
Aspirant Pracy Socjalnej
tel. 8976732 74 w.17
Urszula Ciecierska
Asystent Rodziny
tel. 8976732 74 w.11
Joanna Piędziak
Kierownik Działu Świadczeń
tel. 8976732 74 w.16
główny adres e-mail: sr@gopslidzbarkwarm.pl
Malwina Kwaśniewska
Inspektor
Obsługa funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, osłonowych
tel. 8976732 74 w.16
Michalina Szczepańska
Inspektor
Obsługa świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, Stypendia
tel. 8976732 74 w.15
Joanna Apanowicz
Inspektor
Obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń „za życiem”
tel. 8976732 74 w.15
Angelika Wiśniewska
Referent
tel. 8976732 74 w.80
Wojciech Kielek
Kancelista/kierowca

tel. 8976732 74 w.80
Justyna Rysik
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

tel. 8976732 74 w.10
adres e-mail: zi@gopslidzbarkwarm.pl
Sylwia Piotrowicz
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

tel. 8976732 74 w.12
Aneta Dąbrowska
Koordynacja wsparcia specjalistycznego
tel. 8976732 74 w.17