REAKCJA NA PRZEMOC – TO NASZ OBOWIĄZEK

Przemoc w rodzinie to smutna i często ukrywana rzeczywistość, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Choć w ciągu ostatnich lat, świadomość problemu przemocy w rodzinie wzrosła i wraz z nią również potrzeba lepszej ochrony osób najbardziej narażonych na jej skutki, to osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami nadal są łatwymi celami dla oprawców, którzy wykorzystują ich słabość, zależność, aby uzyskać kontrolę
i wywierać przemoc. Osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami często są izolowane i mają ograniczony dostęp do pomocy.


Walka z przemocą domową wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Wspieranie ofiar i przeciwdziałanie przemocy nie może być tylko zadaniem instytucji. Jest obowiązkiem każdego człowieka. To właśnie sąsiedzi, przyjaciele, czy nawet przypadkowi przechodnie mają często pierwszy kontakt z ofiarami przemocy i mogą odegrać kluczową rolę w udzieleniu wsparcia.
Niezwykle istotne jest, aby społeczeństwo było gotowe do zauważania, zgłaszania i reagowania na wszelkie formy przemocy, niezależnie od tego, czy dzieje się to w ich własnym otoczeniu czy nie.

Pracownicy socjalni odgrywają ogromną rolę w walce z przemocą domową. Stale poszerzają swoją wiedzę, umiejętności, aby świadczona pomoc była udzielana na jak najwyższym poziomie. Jednakże skuteczność pomocy warunkowana jest nie tylko działaniem pracownika socjalnego, ale również zaangażowaniem społeczności lokalnych, różnych innych instytucji oraz rządu. Tylko poprzez wspólne wysiłki i solidarność społeczną możemy skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim jej ofiarom. Dlatego tak ważna jest czujność, reakcja, interakcja.

Mając informację o niepokojącej sytuacji możesz zgłosić sprawę na policje poprzez numer alarmowy 112
lub powiadomić jedną z niżej wymienionych placówek wsparcia BAZA PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIE OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PROBLEMU PRZEMOCY DOMOWEJ – GOPS Lidzbark Warmiński

INFORMATOR PRZEMOCY – GOPS Lidzbark Warmiński

Udostępnij

Podobne wpisy