W siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński  funkcjonuje Punkt Informacyjno – Konsultacyjny.

Punkt adresowany jest do mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński,  wymagających wsparcia w obszarze problematyki  przemocy i uzależnień i  oferuje bezpłatną  pomoc specjalistyczną m.in.: psychologa, terapeuty, prawnika, pracownika socjalnego.

Dla osób mających trudności komunikacyjne, problemy zdrowotne istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania ze specjalistą w formie online.

Z wsparcia specjalistów Punktu w pierwszej kolejności korzystać mogą osoby skierowane przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny/Grupy Diagnostyczno Pomocowe, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych.

Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu 89 767 32 74 w.17 l
lub osobiście w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim – POK 17