man apprehending woman in white tank top

PRZEMOC DOMOWA W LICZBACH – 2024 ROK

Przemoc domowa to problem, który dotyka ludzi na całym świecie, niezależnie od ich pochodzenia, wieku czy statusu społecznego. W Polsce, jak również w innych krajach, jest to problem, który wymaga skutecznych środków zaradczych ze strony państwa. Jednym z kluczowych kroków podjętych przez polski rząd w celu walki z tym zjawiskiem było przyjęcie Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej.

Przyjęta w 2005 roku ustawa stanowi fundament dla działań mających na celu ochronę ofiar przemocy w rodzinie oraz karanie sprawców. Jednakże, zanim przejdziemy do szczegółów samej ustawy, warto zastanowić się nad samym zjawiskiem przemocy domowej i jego rozmiarami.

Przemoc domowa nie ogranicza się jedynie do fizycznych obrażeń czy krzywdzenia. Może przybierać różne formy, włączając w to przemoc psychiczną, ekonomiczną czy seksualną. Jest to zjawisko, które może dotyczyć osób w każdym wieku i w każdym środowisku społecznym. Często jednak ofiary przemocy domowej z różnych powodów nie są w stanie lub nie chcą zgłaszać swoich doświadczeń, co czyni walkę z tym problemem jeszcze bardziej skomplikowaną.

W takim kontekście, Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej stanowi krok naprzód w zapewnieniu ochrony ofiarom. Jednym z kluczowych aspektów tej ustawy jest jasne zdefiniowanie przemocy domowej oraz określenie odpowiedzialności organów państwowych za zapewnienie wsparcia ofiarom. Ustawa nakłada obowiązek na instytucje publiczne, aby zapewniły ofiarom przemocy domowej pomoc psychologiczną, medyczną oraz prawniczą.

Jak wygląda przemoc w statystykach ?

W 2024r. Zespół Interdyscyplinarny realizował 24 procedury NK – w tym 10 z roku 2023r. Z bazy danych wynika, że działaniami objęto 77 osób. Sprawcami przemocy głównie byli mężczyźni – 20 mężczyzn w stosunku do 4 kobiet.
Natomiast osobami dotkniętymi problemem przemocy domowej było 17 kobiet, 2 mężczyzn i 28 dzieci. Powstały 24 grupy diagnostyczno pomocowe, pracujące z rodzinami w związku z problemami przemocy domowej. W efekcie w 2024r. zakończono 17 procedur NK z uwagi ustanie przemocy domowej.

Udostępnij

Podobne wpisy