PORADNIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oraz Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży Szpital w Ameryce otworzył poradnię uzależnień, która obejmuje diagnozę prowadzoną przez lekarza specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży oraz certyfikowanych terapeutów uzależnień.

Proces diagnostyczny w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży ma obejmować 3 wizyty. Pierwszą wizytę diagnostyczną przeprowadzi terapeuta uzależnień, który zakwalifikuje pacjenta do lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży, kontynuacji psychoterapii lub leczenia w poradni psychologicznej.

Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania (VIII kod resortowy 1741 – Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci) od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie może być wystawione przez lekarza z gabinetu prywatnego!

Rejestracja pod numerem telefonu 89 650 11 29.

Ośrodek znajduje się w Olsztynie, przy ulicy Towarowa 9F (teren Agromy), świadczenia udzielane będą bezpłatne, w ramach NFZ.
W poradni przyjmowani będą pacjenci do 18 r.ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.Poradnia będzie udzielać również wsparcia dla członków rodzin pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych i innych czynności.

Udostępnij

Podobne wpisy