Banki Żywności, w tym Bank Żywności w Olsztynie, realizują program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Program realizowany jest w okresie 09.2023-10.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 04-10.2024.

Celem programu jest

  • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym
  • zapewnianie działań towarzyszących mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

Więcej informacji o programie i jego realizacji https://bit.ly/3SSRmnE oraz na stronach
https://fepz.bankizywnosci.pl i https://bit.ly/3UFl7e2