Close-up Photo of a Stethoscope

ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO LEKARZA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji otwiera przed osobami dotkniętymi tymi trudnościami możliwość szybszego dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, istnieje procedura umożliwiająca przerywanie tradycyjnej kolejki oczekujących w placówkach medycznych.

W jaki sposób skrócić procedurę oczekiwania na wizytę?

  1. Placówka medyczna ma obowiązek udzielić świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, jeśli jesteś osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  2. Jeśli z różnych przyczyn nie jest możliwe udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia, poradnia medyczna jest zobowiązana do wyznaczenia alternatywnego terminu poza tradycyjną kolejką oczekujących, którą prowadzi.
  3. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie mogą być udzielane w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Oznacza to, że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają pewność, że otrzymają specjalistyczną opiekę w stosunkowo krótkim czasie.

Należy jednak pamiętać, że niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, czyli orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jest to ważny dokument, który umożliwia korzystanie z tych ulg w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu rozwiązaniu osoby z niepełnosprawnościami zyskują łatwiejszy i szybszy dostęp do niezbędnej pomocy medycznej.

Udostępnij

Podobne wpisy