Informacja o wyniku postępowania na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w dniu 15.03.2024r. ogłosił nabór na partnera zakresie wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.4 konkursu – FEWM.09.04-IZ.00-001/24- Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ogłoszonym w dniu 14.03.2024r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Wybór partnera w projekcie został przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.

WNIOSKI KTÓRE WPŁYNĘŁY

W okresie od 15.03.2024r. do dnia 05.04.2024 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim wpłynęła tylko jedna oferta Stowarzyszenia na rzecz osób bezrobotnych ul. Szwoleżerów 8, 11-100 Lidzbark Warmiński

DOKONANIE WYBORU PARTNERA

Prace Komisji konkursowej przeprowadzone zostały w dniu 8 kwietnia 2024 roku. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznych przyjęto propozycję ww. Stowarzyszenia na rzecz osób bezrobotnych do partnerstwa. Organizacja pozarządowa, spełnia formalne i merytoryczne wymagania. Posiada doświadczenie w realizacji Projektów ze środków UE , doświadczenie i znajomość obszaru tematycznego projektu. Przedstawiona koncepcja jest spójna
z założeniami projektu

Udostępnij

Podobne wpisy