I EDYCJA GRY TERENOWEJ Idziemy „Po – MOC”

W dniu 12 czerwca 2024r. została przeprowadzona Gra Terenowa „Idziemy Po-Moc” zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lidzbark Warmiński powołany przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński.

Wzięli w niej udział uczniowie klas VII gminnych szkół podstawowych wraz z opiekunami.
Celem gry było zwiększenie świadomości w obszarze profilaktyki zachowań przemocowych.

Uczestnicy gry mieli do pokonania trasę, składającą się z kilku stacji. Stacje były zlokalizowane w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim, Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, Prokuraturze Rejonowej oraz Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim. Uczestnicy na każdej stacji mieli do wykonania zadania o różnym stopniu trudności, a także mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem ww. instytucji i realizowanymi przez nie zadaniami. Najlepszy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa w Rogóżu, jednakże dla nas każda grupa WYGRAŁA.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lidzbark Warmiński składa serdeczne podziękowania uczestnikom gry
– uczniom klas VII gminnych szkół podstawowych, opiekunom i dyrekcji szkół podstawowych – za aktywność, wiedzę, wzorową postawę i chęć podejmowania wyzwań na rzecz dobra rodziny.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Andrzeja Krzywiela – Prokuratora Rejonowego, Pana Roberta Kłosowskiego- Sędziego Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, oraz Dariusza Sosnowskiego i Łukasza Konwickiego – funkcjonariuszy KPP, za poświęcony czas, nieocenione podejście do młodzieży, zaangażowanie
i zainspirowanie swoją wiedzą.

Ogromne ukłony kierujemy również w stronę współorganizatorów gry – członków ZI, GKRPA, która ufundowała nagrody, oraz pracowników GOPS w Lidzbarku Warmińskim

Zapraszamy na krótką fotorelację z tego wspaniałego dnia! Dziękujemy również funkcjonariuszom policji, Prokuraturze Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim oraz Sądowi Rejonowemu w Lidzbarku Warmińskim.

Organizatorem Pierwszej edycji Gry Terenowej Idziemy „Po – MOC” byli:

  • Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lidzbark Warmiński,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim,
  • Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim,
  • Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku warmińskim,
  • Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Udostępnij

Podobne wpisy