DZIEŃ SOŁTYSA

Dziś 11 marca 2024r. obchodzony jest dzień sołtysa. Dla zwykłych ludzi dzień ten niewiele znaczy, jednak dla nas pracowników pomocy społecznej jest on wyjątkowy.

Sołtys jest przedstawicielem społeczności lokalnej na obszarze danej wsi. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów mieszkańców, ale pełni także ważne inne role np. koordynatora działań społeczności lokalnej- organizując spotkania, wydarzenia oraz inicjatywy mające na celu rozwój społeczności i poprawę warunków życia mieszkańców. Jest też pierwszym punktem kontaktowym dla mieszkańców w sprawach dotyczących życia osobistego, społecznego, infrastruktury czy bezpieczeństwa. Pomaga rozwiązywać problemy i zgłaszać potrzeby społeczności lokalnej odpowiednim instytucjom. Reprezentuje społeczność lokalną w kontaktach z władzami lokalnymi. Podejmuje szereg innych działań, aby mieszkańcom małych gminnych miejscowości żyło się lepiej.

I w tym miejscu pragniemy podziękować naszym Gminnym Sołtysom

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za Państwa niezwykłą współpracę na rzecz mieszkańców naszej Gminy.
Wasze zaangażowanie,wrażliwość społeczna oraz chęć do niesienia pomocy, często z własnym wyrzeczeniem, jest niesamowicie inspirująca.

Dziękujemy za Państwa oddanie i zaangażowanie w poprawę warunków życia naszych mieszkańców oraz za gotowość do podejmowania trudnych decyzji dla dobra społeczności.
Państwa praca przynosi realne korzyści i buduje silną więź między mieszkańcami.

Życzymy Państwu dalszych sukcesów w pełnieniu tej szlachetnej roli oraz nieustającego entuzjazmu do działania na rzecz naszej społeczności.

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
Justyna Rysik
wraz z pracownikami

Udostępnij

Podobne wpisy