woman holding sword statue during daytime

Bezpłatne porady prawne

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna udzielana jest mieszkańcom powiatu lidzbarskiego w :

Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim
od poniedziałku do piątku, pokój nr 116 w godz. 9.00 – 13.00,

Filii Starostwa Powiatowego w Ornecie
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 12.30.


Termin porady w Punktach  w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie należy ustalić pod numerem telefonu: 
89 767 79 00 w godz. 8.00 – 14.00 lub za pośrednictwem strony internetowej

Pierwszeństwo w skorzystaniu pomocy przysługuje: Kobiecie w ciąży

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach , w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
  • ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Udostępnij

Podobne wpisy