a brown teddy bear sitting on top of a sidewalk

BADANIE PROBLEMU PRZEMOCY WŚRÓD UCZNIÓW KLAS 4-8 GMINNYCH SZKÓŁ

Przemoc domowa jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, dotykającym wiele rodzin i mającym bardzo negatywne skutki dla dzieci i młodzieży. Ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci stanowią priorytetową kwestię dla każdej instytucji zajmującej się pracą z dziećmi i rodzinami. Dlatego też Zespół Interdyscyplinarny postanowił przeprowadzić badanie online wśród dzieci klas VI-VIII gminnych szkół, aby poznać i zrozumieć skalę tego problemu, dostosować działania profilaktyczne oraz zapewnić odpowiednie wsparcie dzieciom dotkniętym tą trudną sytuacją. Badanie będzie odpowiedzią na pytania czy dzieci rozumieją definicje przemocy, czy w ostatnich 6 miesiącach doznawali przemoc ze strony najbliższych czy rówieśników. Czy maja wiedzę na temat możliwości rozwiązania problemu.

Badanie ankietowe znajduje się pod adresem

Udostępnij

Podobne wpisy