Informacja o wyniku postępowania na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności

Informacja o wyniku postępowania na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w dniu 15.03.2024r. ogłosił nabór na partnera zakresie wspólnego przygotowania i…

Informacja o wyniku postępowania na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu  Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Informacja o wyniku postępowania na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w dniu 15.03.2024r. ogłosił nabór na partnera zakresie wspólnego przygotowania i…